02:10Vertrektijden Amsterdam Centraal

13 min
 226
Sp 7a
Stopt niet op tussengelegen stations
4079 - 102km/u - 8.32km
Nachtnettrein
7a
NS Intercity 1406
36 min
 600
Sp 7a
Via Schiphol Airport, Leiden Centraal, Den Haag HS, Delft - Stopt niet in Sloterdijk
Nachtnettrein
7a
NS Intercity 1409
69 min
 226
Sp 7a
Stopt niet op tussengelegen stations
4044 - 35km/u - 60.85km
Nachtnettrein
7a
NS Intercity 1410
96 min
 226
Sp 7a
4079 - 102km/u - 8.32km
7a
NS Intercity 1413
129 min
 600
Sp 7a
7a
NS Intercity 1414
156 min
 226
Sp 7a
4044 - 35km/u - 60.85km
7a
NS Intercity 1417
185 min
 408
Sp 5a
5a
NS Sprinter 4606
187 min
 284
Sp 7a
7a
NS Sprinter 4006