15:26Vertrektijden Amsterdam Zuid

3 min
 820
Sp 1
Via Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond - Stopt ook in RAI, Bijlmer ArenA
9583 - 123km/u - 4.62km
9568 - 126km/u - 4.57km
1
NS Intercity 3555
2 min
 340
Sp 3
2656 - Aan perron
3
NS Sprinter 4348
8 min
 204
Sp 2
2422 - 0km/u - 10.61km
2
NS Sprinter 4355
10 min
 820
Sp 4
9565 - 2km/u - 5.92km
9450 - 1km/u - 5.99km
4
NS Intercity 3550
10 min
 600
Sp 3
8661 - 87km/u - 6.47km
3
NS Intercity 2461
12 min
 820
Sp 2
Stopt ook in RAI, Bijlmer ArenA
2
NS Intercity 3157
16 min
 753
Sp 1
4210 - 134km/u - 14.37km
4015 - 132km/u - 14.5km
4024 - 132km/u - 14.61km
1
NS Intercity 1855
16 min
 544
Sp 3
2662 - 75km/u - 11.54km
2455 - 68km/u - 11.7km
3
NS Sprinter 5748
17 min
 527
Sp 2
Via Hilversum, Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer - Stopt ook in RAI, Duivendrecht
2
NS Intercity 1657
21 min
 226
Sp 3
4016 - 80km/u - 23.59km
3
NS Intercity 11650
23 min
 544
Sp 2
2657 - 126km/u - 6.23km
2439 - 129km/u - 6.09km
2
NS Sprinter 5757
23 min
 753
Sp 4
Via Schiphol Airport, Leiden Centraal - Stopt ook in Laan v NOI
4014 - 52km/u - 24.26km
4092 - 58km/u - 24.41km
4243 - 60km/u - 24.53km
4
NS Intercity 750
26 min
 410
Sp 3
9522 - 2km/u - 32.13km
3
NS Intercity 3150
28 min
 410
Sp 2
Via Almere Centrum - Stopt ook in RAI, Duivendrecht, Buiten
2
NS Intercity 2446
29 min
 1010
Sp 1
Via Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond - Stopt ook in RAI, Bijlmer ArenA
9563 - 18km/u - 44.75km
8633 - 85km/u - 43.3km
1
NS Intercity 3557
32 min
 340
Sp 3
2605 - 93km/u - 20km
3
NS Sprinter 4350
38 min
 340
Sp 2
2656 - Aan perron
2
NS Sprinter 4357
39 min
 1010
Sp 4
9594 - 78km/u - 49.74km
8743 - 79km/u - 49.83km
4
NS Intercity 3552
41 min
 820
Sp 3
9417 - 112km/u - 43.73km
9576 - 110km/u - 43.9km
3
NS Intercity 2463
42 min
 1010
Sp 2
Stopt ook in RAI, Bijlmer ArenA
8717 - 126km/u - 5.7km
2
NS Intercity 3159
46 min
 544
Sp 3
2448 - 100km/u - 25.9km
2623 - 90km/u - 25.86km
3
NS Sprinter 5750
46 min
 753
Sp 1
4246 - 0km/u - 47.02km
4058 - 2km/u - 47km
4062 - 2km/u - 46.93km
1
NS Intercity 757
47 min
 678
Sp 2
Via Hilversum, Amersfoort Centraal - Stopt ook in RAI, Duivendrecht
2
NS Intercity 11659
51 min
 301
Sp 3
4228 - 119km/u - 56.37km
3
NS Intercity 1652
53 min
 544
Sp 2
2455 - 68km/u - 11.7km
2662 - 75km/u - 11.54km
2
NS Sprinter 5759
53 min
 980
Sp 4
Via Schiphol Airport, Leiden Centraal - Stopt ook in Laan v NOI
7646 - 144km/u - 74.01km
7513 - 145km/u - 74.04km
4
NS Intercity 1852
56 min
 410
Sp 3
9559 - 118km/u - 63.75km
3
NS Intercity 3152
58 min
 600
Sp 2
Via Almere Centrum - Stopt ook in RAI, Duivendrecht, Buiten
8661 - 87km/u - 6.47km
2
NS Intercity 2448
59 min
 1230
Sp 1
Via Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond - Stopt ook in RAI, Bijlmer ArenA
9593 - 94km/u - 30.38km
9404 - 0km/u - 141.05km
9544 - 102km/u - 28.45km
1
NS Intercity 3559
62 min
 340
Sp 3
2659 - 0km/u - 30.37km
3
NS Sprinter 4352
68 min
 340
Sp 2
2605 - 93km/u - 20km
2
NS Sprinter 4359
69 min
 1230
Sp 4
9553 - 133km/u - 103.42km
9479 - 133km/u - 93.12km
9506 - 133km/u - 93.3km
4
NS Intercity 3554
70 min
 1010
Sp 3
8624 - 120km/u - 30.9km
3
NS Intercity 2465
72 min
 820
Sp 2
9522 - 2km/u - 32.13km
2
NS Intercity 3161
76 min
 408
Sp 3
2447 - 104km/u - 29.34km
3
NS Sprinter 5752
76 min
 980
Sp 1
7527 - 65km/u - 45.43km
7631 - 62km/u - 45.7km
1
NS Intercity 1859
77 min
 904
Sp 2
4039 - 122km/u - 6.28km
4034 - 130km/u - 6.05km
4063 - 129km/u - 6.06km
4042 - 127km/u - 6.03km
2
NS Intercity 1661
81 min
 226
Sp 3
4071 - 73km/u - 7.54km
3
NS Intercity 11654
83 min
 678
Sp 4
4084 - 126km/u - 104.77km
4074 - 127km/u - 105km
4070 - 127km/u - 105.08km
4
NS Intercity 754
83 min
 544
Sp 2
2623 - 90km/u - 25.86km
2448 - 100km/u - 25.9km
2
NS Sprinter 5761
86 min
 600
Sp 3
8642 - 88km/u - 108.24km
3
NS Intercity 3154
88 min
 820
Sp 2
9576 - 110km/u - 43.9km
9417 - 112km/u - 43.73km
2
NS Intercity 2450
89 min
 820
Sp 1
9450 - 1km/u - 5.99km
9565 - 2km/u - 5.92km
1
NS Intercity 3561
92 min
 340
Sp 3
2661 - 0km/u - 12.02km
3
NS Sprinter 4354
98 min
 340
Sp 2
2659 - 0km/u - 30.37km
2
NS Sprinter 4361
99 min
 1230
Sp 4
9581 - 61km/u - 116.3km
9595 - 57km/u - 116.43km
9552 - 55km/u - 116.54km
4
NS Intercity 3556
101 min
 1010
Sp 3
3
NS Intercity 2467
102 min
 410
Sp 2
9559 - 118km/u - 63.75km
2
NS Intercity 3163
106 min
 408
Sp 3
2469 - 32km/u - 21.82km
3
NS Sprinter 5754
106 min
 753
Sp 1
4072 - 124km/u - 6.14km
4211 - 129km/u - 6.15km
4013 - 130km/u - 6.24km
1
NS Intercity 761
107 min
 980
Sp 2
2
NS Intercity 11663
111 min
 753
Sp 3
4224 - 42km/u - 130.2km
4029 - 42km/u - 130.31km
4079 - 43km/u - 130.33km
3
NS Intercity 1656
113 min
 753
Sp 4
4011 - 0km/u - 83.2km
4233 - 133km/u - 102.12km
4
NS Intercity 1856
113 min
 408
Sp 2
2447 - 104km/u - 29.34km
2
NS Sprinter 5763
116 min
 410
Sp 3
3
NS Intercity 3156
118 min
 1010
Sp 2
8624 - 120km/u - 30.9km
2
NS Intercity 2452
119 min
 1010
Sp 1
8743 - 79km/u - 49.83km
9594 - 78km/u - 49.74km
1
NS Intercity 3563
122 min
 204
Sp 3
2422 - 0km/u - 10.61km
3
NS Sprinter 4356
128 min
 340
Sp 2
2661 - 0km/u - 12.02km
2
NS Sprinter 4363
129 min
 1200
Sp 4
8651 - 0km/u - 139.03km
4
NS Intercity 3558
130 min
 1010
Sp 3
3
NS Intercity 2469
132 min
 1200
Sp 2
8642 - 88km/u - 108.24km
8632 - 0km/u - 13.38km
2
NS Intercity 3165
136 min
 544
Sp 3
2601 - 72km/u - 14.07km
2411 - 72km/u - 14.11km
3
NS Sprinter 5756
136 min
 753
Sp 1
4243 - 60km/u - 24.53km
4092 - 58km/u - 24.41km
4014 - 52km/u - 24.26km
1
NS Intercity 1863
137 min
 527
Sp 2
4071 - 73km/u - 7.54km
4228 - 119km/u - 56.37km
2
NS Intercity 1665
141 min
 678
Sp 3
3
NS Intercity 11658
143 min
 980
Sp 4
4
NS Intercity 758
143 min
 408
Sp 2
2469 - 32km/u - 21.82km
2
NS Sprinter 5765
146 min
 600
Sp 3
8727 - 0km/u - 178.1km
3
NS Intercity 3158
148 min
 1010
Sp 2
2
NS Intercity 2454
149 min
 1230
Sp 1
9506 - 133km/u - 93.3km
9479 - 133km/u - 93.12km
9553 - 133km/u - 103.42km
1
NS Intercity 3565
152 min
 340
Sp 3
2656 - Aan perron
3
NS Sprinter 4358
158 min
 204
Sp 2
2422 - 0km/u - 10.61km
2
NS Sprinter 4365
159 min
 1200
Sp 4
8659 - 125km/u - 110.04km
4
NS Intercity 3560
161 min
 1010
Sp 3
8661 - 87km/u - 6.47km
3
NS Intercity 2471
162 min
 820
Sp 2
2
NS Intercity 3167
166 min
 544
Sp 3
2410 - 0km/u - 31.92km
2606 - 0km/u - 32.02km
3
NS Sprinter 5758
166 min
 980
Sp 1
7513 - 145km/u - 74.04km
7646 - 144km/u - 74.01km
1
NS Intercity 765
167 min
 753
Sp 2
4079 - 43km/u - 130.33km
4029 - 42km/u - 130.31km
4224 - 42km/u - 130.2km
2
NS Intercity 11667
171 min
 607
Sp 3
7623 - 21km/u - 121.14km
3
NS Intercity 1660
173 min
 678
Sp 4
4081 - 18km/u - 98.69km
4017 - 36km/u - 98.68km
4
NS Intercity 1860
173 min
 544
Sp 2
2411 - 72km/u - 14.11km
2601 - 72km/u - 14.07km
2
NS Sprinter 5767
176 min
 820
Sp 3
9480 - 135km/u - 154.99km
3
NS Intercity 3160
178 min
 1010
Sp 2
2
NS Intercity 2456
179 min
 1230
Sp 1
9552 - 55km/u - 116.54km
9595 - 57km/u - 116.43km
9581 - 61km/u - 116.3km
1
NS Intercity 3567
182 min
 340
Sp 3
2605 - 93km/u - 20km
3
NS Sprinter 4360
188 min
 340
Sp 2
2
NS Sprinter 4367