Treinserie 900

NS Intercity direct

Van Breda of Rotterdam Centraal
Naar Amsterdam Centraal

Materieelinzet afgelopen 14 dagen

99.4% ICR-BNL
0.6% ICR9

 

Huidige punctualiteit treinserie 900: 0.0%

Overzicht treinseries

Inzet komende dagen

Treinnummer Ma 30 mrt '20 Di 31 mrt '20 Wo 1 apr '20 Do 2 apr '20 Vr 3 apr '20
905 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
907 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
909 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
910 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
911 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
912 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
913 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
914 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
915 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
916 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
917 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
918 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
919 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
920 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
921 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
922 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
923 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
924 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
925 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
926 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
927 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
928 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
929 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
930 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
931 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
932 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
933 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
934 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
935 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
936 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
937 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
938 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
939 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
940 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
941 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
942 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
943 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
944 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
945 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
946 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
947 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
948 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
949 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
950 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
951 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
952 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
953 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
954 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
955 SW9-25KV-2+9
956 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
957 SW9-25KV-2+9
958 SW9-25KV-2+9 SW9-25KV-2+9
959 SW7-25KV-2+7
960 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
961 SW7-25KV-2+7
962 SW7-25KV-2+7 SW7-25KV-2+7
963 SW7-25KV-2+7
964 SW7-25KV-2+7
965 SW7-25KV-2+7
966 SW7-25KV-2+7
967 SW9-25KV-2+9
968 SW9-25KV-2+9
969 SW9-25KV-2+9
970 SW9-25KV-2+9
971 SW7-25KV-2+7
972 SW7-25KV-2+7
974 SW7-25KV-2+7
976 SW7-25KV-2+7
978 SW7-25KV-2+7