Alle vertrektijden  Radar  België
3 min
 544
Sp 14b
2459 - 39km/u - 1.25km
2648 - 39km/u - 1.39km
14b
NS Sprinter 4642
 377
Sp 15a
Reserveren verplicht
15a
NS Thalys 9358
4 min
 600
Sp 2a
8660 - Aan perron
2a
NS Intercity 2157
5 min
 340
Sp 4b
2656 - 72km/u - 2.55km
4b
NS Sprinter 4053
4 min
 410
Sp 8a
9468 - Aan perron
8a
NS Intercity 3944
7 min
Sp 10a
Spoorwijziging, vertrekt van 10a
Toeslag/suppl. Schiphol-R'dam
10a
NS Intercity direct 1044
8 min
 222
Sp 7a
2988 - 61km/u - 2.56km
7a
NS Sprinter 7442
8 min
 408
Sp 10b
2434 - 82km/u - 2.23km
2414 - 64km/u - 2.26km
10b
NS Sprinter 14651
9 min
 1010
Sp 5
9506 - 14km/u - 4.34km
8628 - 2km/u - 4.46km
5
NS Intercity 3051
11 min
 222
Sp 1
2982 - 3km/u - 4.38km
1
NS Sprinter 5459
14 min
 410
Sp 8a
9559 - 76km/u - 4.66km
8a
NS Intercity 844
15 min
Sp 14b
Rijdt niet
14b
NS Sprinter 5844
19 min
 600
Sp 11b
8610 - 126km/u - 18.65km
Ander materieel dan gebruikelijk
11b
NS Intercity 1551
19 min
 600
Sp 4b
8654 - 96km/u - 11.9km
4b
NS Intercity 853
19 min
 410
Sp 2a
9563 - 124km/u - 11.31km
2a
NS Intercity 2246
22 min
 452
Sp 13b
4040 - 86km/u - 4.07km
4022 - 91km/u - 4.11km
13b
NS Intercity 2651
23 min
Sp 14a
Toeslag/suppl. Schiphol-R'dam
14a
NS Intercity direct 944
23 min
 460
Sp 2b
Trein met toeslag
2b
NS ICE International 127
25 min
 820
Sp 8a
9525 - 126km/u - 23.76km
9547 - 126km/u - 23.9km
Treinstel 9547 tot Alkmaar
8a
NS Intercity 3044
25 min
 408
Sp 10b
Stopt niet op tussengelegen stations
Extra trein
10b
NS Sprinter 715851
25 min
Sp 10b
Rijdt niet
10b
NS Sprinter 15851
26 min
 204
Sp 14b
2429 - 129km/u - 16.34km
14b
NS Sprinter 4644
26 min
 364
Sp 5b
5b
NS Sprinter 7453
26 min
 444
Sp 1
2979 - 0km/u - 17.81km
2953 - 0km/u - 17.73km
1
NS Sprinter 4855
28 min
 680
Sp 7a
2621 - 126km/u - 18.56km
2629 - 126km/u - 18.59km
7a
NS Sprinter 4044
30 min
 600
Sp 4b
8742 - 140km/u - 24.4km
4b
NS Intercity 3953
34 min
 600
Sp 2a
8746 - 120km/u - 21.34km
2a
NS Intercity 2159
34 min
 410
Sp 8a
9417 - 3km/u - 35.26km
8a
NS Intercity 3946
34 min
 544
Sp 5b
2406 - 0km/u - 20.71km
2628 - 0km/u - 20.74km
5b
NS Sprinter 4055
38 min
 222
Sp 7a
2943 - 0km/u - 28.49km
7a
NS Sprinter 7444
38 min
 408
Sp 10b
2455 - 133km/u - 29.57km
2449 - 136km/u - 29.45km
10b
NS Sprinter 14653
38 min
Sp 11a
Toeslag/suppl. Schiphol-R'dam
11a
NS Intercity direct 1046
39 min
 600
Sp 4b
8709 - 38km/u - 30.72km
4b
NS Intercity 3053
41 min
 364
Sp 1
2112 - 0km/u - 19.82km
2973 - 64km/u - 19.81km
1
NS Sprinter 5461
44 min
 820
Sp 8a
9420 - 0km/u - 17.94km
9413 - 130km/u - 50.25km
8a
NS Intercity 846
45 min
 544
Sp 14b
2435 - 0km/u - 25.52km
2659 - 0km/u - 25.55km
14b
NS Sprinter 5846
45 min
 771
Sp 10a
10a
NS Intercity 149
49 min
 1010
Sp 2a
8735 - 16km/u - 37.17km
9572 - 34km/u - 37.19km
Treinstel 9572 tot Rotterdam Centraal
2a
NS Intercity 2248
50 min
 410
Sp 4b
9434 - 0km/u - 30.77km
4b
NS Intercity 855
52 min
 226
Sp 11b
4043 - 0km/u - 21.63km
11b
NS Intercity 2653
53 min
 284
Sp 5b
2134 - 0km/u - 14.22km
2138 - 0km/u - 14.26km
5b
NS Sprinter 7455
53 min
Sp 14a
Toeslag/suppl. Schiphol-R'dam
14a
NS Intercity direct 946
54 min
 410
Sp 8a
9589 - 103km/u - 59.77km
Spoorwijziging, vertrekt van 8a
8a
NS Intercity 3046
55 min
 408
Sp 13a
2450 - 36km/u - 17.12km
2425 - 32km/u - 17.4km
13a
NS Sprinter 15853
56 min
 408
Sp 14b
2402 - 129km/u - 36.36km
2424 - 133km/u - 36.01km
14b
NS Sprinter 4646
56 min
 222
Sp 1
2961 - 57km/u - 15.11km
1
NS Sprinter 4857
58 min
 340
Sp 10a
2657 - 75km/u - 43.11km
10a
NS Sprinter 4046
59 min
 600
Sp 4b
8743 - 0km/u - 41.88km
4b
NS Intercity 3955
60 min
 754
Sp 15
Reserveren verplicht
15
NS Thalys 9364
64 min
 600
Sp 2a
8652 - 0km/u - 51.31km
2a
NS Intercity 2161
64 min
 410
Sp 8a
9597 - 0km/u - 81.12km
8a
NS Intercity 3948
64 min
 340
Sp 5b
2654 - 54km/u - 1.08km
5b
NS Sprinter 4057
67 min
Sp 11a
Toeslag/suppl. Schiphol-R'dam
11a
NS Intercity direct 1048
68 min
 408
Sp 10b
2461 - 90km/u - 47.75km
2456 - 97km/u - 47.67km
10b
NS Sprinter 14655
68 min
 340
Sp 7b
2609 - 0km/u - 47.46km
7b
NS Sprinter 7446
69 min
 1010
Sp 4
8624 - 0km/u - 54.63km
4
NS Intercity 3055
70 min
Sp 15a
Toeslag/suppl. Schiphol-R'dam
15a
NS Intercity direct 9248
71 min
 364
Sp 1
2985 - 25km/u - 30.64km
2113 - 36km/u - 30.65km
1
NS Sprinter 5463
74 min
 600
Sp 8a
8675 - 138km/u - 97.68km
8a
NS Intercity 848
75 min
 340
Sp 14b
2646 - 0km/u - 41.78km
14b
NS Sprinter 5848
75 min
 452
Sp 11b
4049 - 37km/u - 1.2km
4084 - 36km/u - 1.27km
11b
NS Intercity 1555
79 min
 1010
Sp 2a
8736 - 56km/u - 58.7km
9569 - 60km/u - 58.81km
2a
NS Intercity 2250
80 min
 820
Sp 4
9450 - 96km/u - 11.9km
4
NS Intercity 857
81 min
 410
Sp 7a
7a
NS Intercity 4548
82 min
 452
Sp 13b
13b
NS Intercity 2655
83 min
Sp 14a
14a
NS Intercity direct 948
84 min
 222
Sp 5b
2988 - 57km/u - 2.52km
5b
NS Sprinter 7457
85 min
 820
Sp 8a
9423 - 0km/u - 88.13km
8a
NS Intercity 3048
85 min
 340
Sp 10b
2624 - 86km/u - 6.61km
10b
NS Sprinter 15855
86 min
 222
Sp 1
2982 - 39km/u - 4.29km
1
NS Sprinter 4859
86 min
 544
Sp 14b
2601 - 86km/u - 71.11km
14b
NS Sprinter 4648
88 min
 680
Sp 7a
7a
NS Sprinter 4048
90 min
 600
Sp 4b
8705 - 0km/u - 41.92km
4b
NS Intercity 3957
94 min
 600
Sp 8a
8658 - 128km/u - 118.1km
8a
NS Intercity 3950
94 min
 680
Sp 5b
2629 - 126km/u - 18.59km
2621 - 126km/u - 18.56km
5b
NS Sprinter 4059
94 min
 1010
Sp 2a
8641 - 134km/u - 22.87km
2a
NS Intercity 2163
98 min
 222
Sp 7a
7a
NS Sprinter 7448
98 min
 408
Sp 10b
2418 - 57km/u - 47.93km
2412 - 68km/u - 47.84km
10b
NS Sprinter 14657
98 min
Sp 11a
11a
NS Intercity direct 1050
99 min
 1010
Sp 4
4
NS Intercity 3057
101 min
 364
Sp 1
2968 - 0km/u - 31.4km
2117 - 0km/u - 31.39km
1
NS Sprinter 5465
104 min
 1010
Sp 8
8719 - 129km/u - 138.42km
9564 - 125km/u - 138.38km
8
NS Intercity 850
105 min
 452
Sp 11b
4040 - 86km/u - 4.07km
4022 - 91km/u - 4.11km
11b
NS Intercity 1557
105 min
 408
Sp 14b
2436 - 0km/u - 25.56km
2444 - 0km/u - 25.63km
14b
NS Sprinter 5850
109 min
 1010
Sp 2a
8670 - 131km/u - 77.36km
2a
NS Intercity 2252
110 min
 820
Sp 5
9559 - 70km/u - 4.46km
5
NS Intercity 859
111 min
 608
Sp 7a
7a
NS Intercity 4550
112 min
 602
Sp 13b
13b
NS Intercity 2657
113 min
 222
Sp 4b
2943 - 0km/u - 28.49km
4b
NS Sprinter 7459
113 min
Sp 14a
14a
NS Intercity direct 950
114 min
 410
Sp 8a
8a
NS Intercity 3050
115 min
 680
Sp 10b
2627 - 68km/u - 23.77km
2650 - 68km/u - 23.67km
10b
NS Sprinter 15857
116 min
 408
Sp 14b
2433 - 104km/u - 71.14km
2466 - 100km/u - 71.12km
14b
NS Sprinter 4650
116 min
 364
Sp 1
2112 - 0km/u - 19.82km
2973 - 64km/u - 19.81km
1
NS Sprinter 4861
118 min
 680
Sp 7a
2605 - 122km/u - 41.63km
2622 - 122km/u - 41.66km
7a
NS Sprinter 4050
119 min
 820
Sp 5
9585 - 119km/u - 19.37km
5
NS Intercity 3959
120 min
 377
Sp 15a
15a
NS Thalys 9370
124 min
 820
Sp 8a
9522 - 104km/u - 154.09km
8a
NS Intercity 3952
124 min
 340
Sp 4b
2657 - 75km/u - 43.11km
4b
NS Sprinter 4061
124 min
 1010
Sp 2a
8660 - Aan perron
2a
NS Intercity 2165
127 min
Sp 11a
11a
NS Intercity direct 1052
128 min
 444
Sp 7a
2956 - 115km/u - 50.38km
2990 - 115km/u - 50.58km
7a
NS Sprinter 7450
128 min
 680
Sp 10b
2631 - 118km/u - 17.96km
10b
NS Sprinter 14659
129 min
 1010
Sp 5
9573 - 0km/u - 54.6km
5
NS Intercity 3059
130 min
Sp 15a
15a
NS Intercity direct 9252
131 min
 506
Sp 1
2140 - 36km/u - 30.76km
2145 - 32km/u - 30.76km
2964 - 36km/u - 30.74km
1
NS Sprinter 5467
134 min
 820
Sp 8a
9426 - 0km/u - 166.67km
8a
NS Intercity 852
135 min
 340
Sp 14b
2625 - 46km/u - 2.64km
14b
NS Sprinter 5852
135 min
 452
Sp 11b
4043 - 0km/u - 21.63km
4056 - 0km/u - 21.53km
11b
NS Intercity 1559
139 min
 600
Sp 4b
4b
NS Intercity 861
139 min
 820
Sp 2a
9580 - 92km/u - 105.76km
2a
NS Intercity 2254
141 min
 608
Sp 7a
7a
NS Intercity 4552
142 min
 600
Sp 13b
8610 - 126km/u - 18.33km
Ander materieel dan gebruikelijk
13b
NS Intercity 2659
143 min
 460
Sp 2b
2b
NS ICE International 129
143 min
Sp 14a
14a
NS Intercity direct 952
144 min
 1010
Sp 8
8615 - 101km/u - 62.88km
8
NS Intercity 3052
145 min
 340
Sp 10b
2617 - 14km/u - 23.34km
10b
NS Sprinter 15859
146 min
 340
Sp 5b
2609 - 0km/u - 47.46km
5b
NS Sprinter 7461
146 min
 364
Sp 1
2985 - 25km/u - 30.64km
2113 - 36km/u - 30.65km
1
NS Sprinter 4863
146 min
 340
Sp 14b
2632 - 136km/u - 34.69km
14b
NS Sprinter 4652
148 min
 680
Sp 7a
7a
NS Sprinter 4052
150 min
 820
Sp 4
9468 - Aan perron
4
NS Intercity 3961
154 min
 410
Sp 8a
9407 - 91km/u - 176.87km
8a
NS Intercity 3954
154 min
 680
Sp 5b
5b
NS Sprinter 4063
154 min
 600
Sp 2a
8746 - 120km/u - 21.34km
2a
NS Intercity 2167
158 min
 364
Sp 7a
2983 - 97km/u - 29.1km
2115 - 93km/u - 29.1km
7a
NS Sprinter 7452
158 min
Sp 11a
11a
NS Intercity direct 1054
158 min
 544
Sp 10b
2648 - 39km/u - 1.28km
2459 - 39km/u - 1.14km
10b
NS Sprinter 14661
159 min
 1010
Sp 4
9547 - 126km/u - 23.9km
8653 - 0km/u - 28.03km
4
NS Intercity 3061
161 min
 364
Sp 1
2974 - 72km/u - 18.57km
2143 - 0km/u - 18.57km
1
NS Sprinter 5469
164 min
 820
Sp 8a
9576 - 0km/u - 178.72km
8a
NS Intercity 854
165 min
 408
Sp 14b
14b
NS Sprinter 5854
165 min
 771
Sp 10a
10a
NS Int. Trein 241
168 min
 527
Sp 13b
13b
NS Intercity 1561
169 min
 1010
Sp 2a
9558 - 63km/u - 119.61km
2a
NS Intercity 2256
170 min
 820
Sp 4
9413 - 130km/u - 50.25km
9420 - 0km/u - 17.94km
4
NS Intercity 863
171 min
 608
Sp 7a
7a
NS Intercity 4554
172 min
 452
Sp 11b
11b
NS Intercity 2661
173 min
 222
Sp 5b
5b
NS Sprinter 7463
173 min
Sp 14a
14a
NS Intercity direct 954
174 min
 600
Sp 8a
8701 - 0km/u - 8.02km
8a
NS Intercity 3054
175 min
 408
Sp 13a
2465 - 79km/u - 7.03km
2435 - 0km/u - 25.52km
13a
NS Sprinter 15861
176 min
 340
Sp 14b
2638 - 129km/u - 14.61km
14b
NS Sprinter 4654
176 min
 364
Sp 1
2968 - 0km/u - 31.4km
2117 - 0km/u - 31.39km
1
NS Sprinter 4865
178 min
 680
Sp 10a
2656 - 72km/u - 2.37km
10a
NS Sprinter 4054
179 min
 820
Sp 7b
9417 - 3km/u - 35.26km
7b
NS Intercity 3963
180 min
 377
Sp 15a
15a
NS Thalys 9376
184 min
 600
Sp 8a
8614 - 133km/u - 155.02km
8a
NS Intercity 3956
184 min
 680
Sp 5b
2622 - 122km/u - 41.66km
2605 - 122km/u - 41.63km
5b
NS Sprinter 4065
184 min
 1010
Sp 2a
2a
NS Intercity 2169
187 min
Sp 11a
11a
NS Intercity direct 1056
188 min
 364
Sp 7b
2941 - 61km/u - 2.95km
2144 - 61km/u - 2.96km
7b
NS Sprinter 7454
188 min
 544
Sp 10b
2429 - 129km/u - 16.34km
10b
NS Sprinter 14663
189 min
 1010
Sp 4
9525 - 126km/u - 23.76km
8639 - 30km/u - 4.39km
4
NS Intercity 3063