Alle vertrektijden  Radar  Plan hier 
2 min
 452
Sp 3
4096 - Aan perron
4060 - Aan perron
3
NS Intercity 1559
3 min
 452
Sp 5
Via Amsterdam Zuid - Stopt ook in Duivendrecht
4013 - 69km/u - 1.23km
4027 - 65km/u - 1.2km
5
NS Intercity 1656
8 min
 204
Sp 2
2455 - 79km/u - 5.5km
2
NS Sprinter 5759
11 min
 408
Sp 4
2410 - 129km/u - 8.68km
2427 - 129km/u - 8.71km
4
NS Sprinter 5756
16 min
 678
Sp 2
4034 - 13km/u - 19.94km
4082 - 49km/u - 19.97km
4069 - 33km/u - 19.97km
2
NS Intercity 1661
19 min
 527
Sp 5
5
NS Intercity 1558
22 min
 544
Sp 4
Via Naarden-Bussum - Stopt niet in Media Park, Bussum Z.
2432 - 0km/u - 15.83km
4
NS Sprinter 4958
24 min
 408
Sp 2
2435 - 90km/u - 20.08km
2443 - 90km/u - 20.14km
2
NS Sprinter 15859
25 min
 408
Sp 5
2422 - 0km/u - 17.52km
2448 - 0km/u - 17.58km
5
NS Sprinter 15858
27 min
 408
Sp 3
Via Utrecht Overvecht - Stopt niet in Holl. Rading
2417 - 0km/u - 16.79km
2451 - 0km/u - 16.79km
3
NS Sprinter 4959
32 min
 771
Sp 2
2
NS Int. Trein 241
33 min
 452
Sp 5
Via Amsterdam Zuid - Stopt ook in Duivendrecht
4059 - 50km/u - 15.57km
4087 - 50km/u - 15.58km
5
NS Intercity 11658
35 min
 527
Sp 3
3
NS Intercity 1561
41 min
 340
Sp 4
2658 - 18km/u - 1.12km
4
NS Sprinter 5758
42 min
 408
Sp 2
2457 - 72km/u - 24.2km
2444 - 0km/u - 13.69km
2
NS Sprinter 5761
46 min
 1214
Sp 3
3
NS Intercity 11663
49 min
 452
Sp 5
4060 - Aan perron
4096 - Aan perron
5
NS Intercity 1560
52 min
 544
Sp 4
Via Naarden-Bussum - Stopt niet in Media Park, Bussum Z.
2455 - 79km/u - 5.5km
4
NS Sprinter 4960
54 min
 408
Sp 3
2449 - 75km/u - 28.88km
2412 - 75km/u - 28.79km
3
NS Sprinter 15861
55 min
 408
Sp 5
2424 - 68km/u - 6.28km
2458 - 79km/u - 6.23km
5
NS Sprinter 15860
57 min
 544
Sp 2
Via Utrecht Overvecht - Stopt niet in Holl. Rading
2644 - 36km/u - 6.48km
2401 - 25km/u - 6.48km
2
NS Sprinter 4961
62 min
 602
Sp 3
3
NS Intercity 1563
63 min
 452
Sp 5
Via Amsterdam Zuid - Stopt ook in Duivendrecht
4044 - 126km/u - 76.45km
4029 - 127km/u - 76.69km
5
NS Intercity 1660
68 min
 340
Sp 2
2647 - 57km/u - 32.95km
2
NS Sprinter 5763
71 min
 408
Sp 4
2451 - 0km/u - 16.79km
2417 - 0km/u - 16.79km
4
NS Sprinter 5760
76 min
 980
Sp 2
7507 - 130km/u - 29.09km
2
NS Intercity 1665
79 min
 527
Sp 5
5
NS Intercity 1562
82 min
 408
Sp 4
2444 - 0km/u - 13.69km
2457 - 72km/u - 24.2km
4
NS Sprinter 4962
84 min
 544
Sp 3
2660 - 0km/u - 29.32km
2460 - 115km/u - 29.29km
3
NS Sprinter 15863
85 min
 408
Sp 5
2443 - 90km/u - 20.14km
2435 - 90km/u - 20.08km
5
NS Sprinter 15862
87 min
 544
Sp 2
2432 - 0km/u - 15.83km
2
NS Sprinter 4963
92 min
 753
Sp 3
4090 - 111km/u - 11.93km
4201 - 112km/u - 11.93km
3
NS Intercity 1565
93 min
 1214
Sp 5
5
NS Intercity 11662
98 min
 340
Sp 2
2622 - 0km/u - 13.51km
2
NS Sprinter 5765
101 min
 340
Sp 4
2644 - 36km/u - 6.48km
4
NS Sprinter 5762
106 min
 753
Sp 2
4027 - 65km/u - 1.2km
4013 - 69km/u - 1.23km
2
NS Intercity 11667
109 min
 771
Sp 5
5
NS Intercity 144
112 min
 340
Sp 4
2647 - 57km/u - 32.95km
4
NS Sprinter 4964
114 min
 408
Sp 3
2462 - 0km/u - 25.77km
2426 - 0km/u - 25.85km
3
NS Sprinter 15865
115 min
 204
Sp 5
2412 - 75km/u - 28.79km
5
NS Sprinter 15864
117 min
 544
Sp 2
2455 - 79km/u - 5.5km
2
NS Sprinter 4965
122 min
 452
Sp 3
4017 - 32km/u - 25.25km
4085 - 33km/u - 25.29km
3
NS Intercity 1567
123 min
 301
Sp 5
4204 - 0km/u - 116.28km
5
NS Intercity 1664
128 min
 408
Sp 2
2427 - 129km/u - 8.71km
2410 - 129km/u - 8.68km
2
NS Sprinter 5767
131 min
 204
Sp 4
2432 - 0km/u - 15.83km
4
NS Sprinter 5764
136 min
 452
Sp 2
4087 - 50km/u - 15.58km
4059 - 50km/u - 15.57km
2
NS Intercity 1669
139 min
 452
Sp 5
4090 - 111km/u - 11.93km
5
NS Intercity 1566
142 min
 340
Sp 4
2622 - 0km/u - 13.51km
4
NS Sprinter 4966
144 min
 408
Sp 3
2468 - 111km/u - 2.64km
2453 - 111km/u - 2.78km
3
NS Sprinter 15867
145 min
 204
Sp 5
2460 - 115km/u - 29.29km
5
NS Sprinter 15866
147 min
 408
Sp 2
2457 - 72km/u - 24.2km
2444 - 0km/u - 13.69km
2
NS Sprinter 4967
152 min
 771
Sp 3
3
NS Intercity 243
153 min
 527
Sp 5
4013 - 69km/u - 1.23km
5
NS Intercity 11666
158 min
 340
Sp 2
2658 - 18km/u - 1.12km
2
NS Sprinter 5769
161 min
 204
Sp 4
2455 - 79km/u - 5.5km
4
NS Sprinter 5766
166 min
 452
Sp 2
4029 - 127km/u - 76.69km
4044 - 126km/u - 76.45km
2
NS Intercity 11671
169 min
 226
Sp 5
4085 - 33km/u - 25.29km
5
NS Intercity 1568
172 min
 204
Sp 4
2427 - 129km/u - 8.71km
4
NS Sprinter 4968
174 min
 408
Sp 3
2448 - 0km/u - 17.58km
2422 - 0km/u - 17.52km
3
NS Sprinter 15869
175 min
 204
Sp 5
2462 - 0km/u - 25.77km
5
NS Sprinter 15868
177 min
 340
Sp 2
2647 - 57km/u - 32.95km
2
NS Sprinter 4969
182 min
 226
Sp 3
4096 - Aan perron
3
NS Intercity 1571
183 min
 301
Sp 5
4243 - 126km/u - 57.77km
5
NS Intercity 1668