Alle vertrektijden  Radar  Plan hier   563
6 min
 410
Sp 9b
9549 - 123km/u - 3.08km
9b
NS Intercity 2147
6 min
 410
Sp 8b
Via Den Haag HS, Delft, Rotterdam Centraal - Stopt ook in Laan v NOI, Schiedam C., Blaak
9468 - 128km/u - 3.71km
8b
NS Intercity 302447
7 min
 600
Sp 5b
8743 - 124km/u - 10.81km
Rijdt niet verder dan Duivendrecht
5b
NS Intercity 2434
11 min
 600
Sp 4b
8667 - 51km/u - 14.13km
4b
NS Intercity 2134
10 min
 334
Sp 8a
2338 - Aan perron
2738 - Aan perron
8a
NS Sprinter 4632
14 min
 334
Sp 4a
2341 - 4km/u - 14.32km
2709 - 1km/u - 14.3km
4a
NS Sprinter 4647
17 min
 132
Sp 4b
2335 - 0km/u - 14.32km
4b
NS Sprinter 6332
21 min
 410
Sp 8b
Via Den Haag HS, Delft, Rotterdam Centraal, Dordrecht - Stopt ook in Laan v NOI, Schiedam C., Blaak
9568 - 61km/u - 25.75km
8b
NS Intercity 2236
21 min
 527
Sp 9b
4040 - 129km/u - 27.32km
4222 - 128km/u - 27.07km
9b
NS Intercity 1836
23 min
 527
Sp 4b
4b
NS Intercity 745
25 min
 132
Sp 9a
2345 - 0km/u - 26.85km
9a
NS Sprinter 6349
27 min
 600
Sp 5b
8707 - 112km/u - 25.89km
5b
NS Intercity 2245
28 min
 132
Sp 5a
2362 - 105km/u - 16.34km
5a
NS Sprinter 3340
28 min
 204
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn - Stopt ook in Lammenschans, Bodegraven, Woerden
2414 - 0km/u - 12.86km
1
NS Intercity 8847
36 min
 410
Sp 9b
9512 - 86km/u - 35.34km
9b
NS Intercity 2149
36 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag HS, Delft, Rotterdam Centraal - Stopt ook in Laan v NOI, Schiedam C., Blaak
8b
NS Intercity 302449
37 min
 410
Sp 5b
9544 - 22km/u - 26.72km
Rijdt niet verder dan Duivendrecht
5b
NS Intercity 2436
39 min
 410
Sp 4b
9549 - 123km/u - 3.08km
4b
NS Intercity 2136
40 min
 466
Sp 8a
2710 - 77km/u - 31.35km
2336 - 76km/u - 31.39km
2303 - 76km/u - 31.43km
8a
NS Sprinter 4634
44 min
 264
Sp 4a
4a
NS Sprinter 4649
47 min
 132
Sp 4b
2340 - 122km/u - 4.22km
4b
NS Sprinter 6334
51 min
 410
Sp 8b
Via Den Haag HS, Delft, Rotterdam Centraal, Dordrecht - Stopt ook in Laan v NOI, Schiedam C., Blaak
8b
NS Intercity 2238
51 min
 226
Sp 9b
4048 - 123km/u - 59.59km
9b
NS Intercity 738
53 min
 452
Sp 4b
4073 - 16km/u - 13.52km
4079 - 24km/u - 13.57km
4b
NS Intercity 1847
55 min
 132
Sp 9a
2348 - 7km/u - 16.26km
9a
NS Sprinter 6351
55 min
 410
Sp 5b
9567 - 0km/u - 41.89km
5b
NS Intercity 2247
58 min
 544
Sp 2
Via Alphen a/d Rijn - Stopt ook in Lammenschans, Bodegraven, Woerden
2429 - 1km/u - 43.78km
2642 - 0km/u - 43.78km
2
NS Intercity 8849
58 min
 132
Sp 5a
2365 - 59km/u - 38.97km
5a
NS Sprinter 3342
66 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag HS, Delft, Rotterdam Centraal - Stopt ook in Laan v NOI, Schiedam C., Blaak
8702 - 60km/u - 32.57km
8b
NS Intercity 302451
66 min
 600
Sp 9b
8660 - 0km/u - 26.86km
9b
NS Intercity 2151
67 min
 600
Sp 5b
Rijdt niet verder dan Duivendrecht
5b
NS Intercity 2438
69 min
 410
Sp 4b
9512 - 86km/u - 35.34km
4b
NS Intercity 2138
70 min
 404
Sp 8a
Via Den Haag Laan v NOI
8a
NS Sprinter 4636
74 min
 334
Sp 4a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk
2738 - Aan perron
2338 - Aan perron
4a
NS Sprinter 4651
77 min
 132
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout
2345 - 0km/u - 26.85km
4b
NS Sprinter 6336
81 min
 452
Sp 9b
4013 - 15km/u - 114.53km
4034 - 138km/u - 108.65km
9b
NS Intercity 1840
81 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
8727 - 136km/u - 5.4km
8b
NS Intercity 2240
83 min
 527
Sp 4b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Assen
4222 - 128km/u - 27.07km
4040 - 129km/u - 27.32km
4b
NS Intercity 749
85 min
 600
Sp 5b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
8665 - 133km/u - 71.74km
5b
NS Intercity 2249
85 min
 202
Sp 9a
Via Den Haag Laan v NOI
9a
NS Sprinter 6353
88 min
 544
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn, Woerden
2608 - 32km/u - 29.38km
2447 - 36km/u - 29.27km
1
NS Intercity 8851
88 min
 334
Sp 5a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam, Purmerend, Hoorn
2708 - 5km/u - 67.95km
2359 - 0km/u - 67.87km
5a
NS Sprinter 3344
96 min
Sp
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
Rijdt niet
NS Intercity 2453
96 min
 600
Sp 9b
9b
NS Intercity 2153
96 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
8743 - 124km/u - 10.81km
8b
NS Intercity 302453
97 min
 600
Sp 5b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Almere Centrum
8709 - 131km/u - 22.42km
5b
NS Intercity 2440
97 min
Sp
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Almere Centrum
Rijdt niet
NS Intercity 302440
99 min
 600
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
8660 - 0km/u - 26.86km
4b
NS Intercity 2140
100 min
 404
Sp 8a
Via Den Haag Laan v NOI
2715 - 0km/u - 61.56km
2748 - 0km/u - 61.63km
8a
NS Sprinter 4638
104 min
 334
Sp 4a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk
2336 - 76km/u - 31.39km
2710 - 77km/u - 31.35km
4a
NS Sprinter 4653
107 min
 132
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout
2348 - 7km/u - 16.26km
4b
NS Sprinter 6338
111 min
 527
Sp 9b
9b
NS Intercity 742
111 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
8707 - 112km/u - 25.89km
8b
NS Intercity 2242
113 min
 452
Sp 4b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Meppel
4048 - 123km/u - 59.59km
4b
NS Intercity 1851
115 min
 600
Sp 5b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
5b
NS Intercity 2251
115 min
 334
Sp 9a
Via Den Haag Laan v NOI
2340 - 122km/u - 4.22km
9a
NS Sprinter 6355
118 min
 544
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn, Woerden
2435 - 32km/u - 0.78km
2643 - 36km/u - 0.69km
1
NS Intercity 8853
118 min
 396
Sp 5a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam, Purmerend, Hoorn
2344 - 98km/u - 53.41km
2353 - 91km/u - 53.34km
2330 - 89km/u - 53.27km
5a
NS Sprinter 3346
126 min
Sp
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
Rijdt niet
NS Intercity 2455
126 min
 410
Sp 9b
9549 - 123km/u - 3.08km
9b
NS Intercity 2155
126 min
 410
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
9544 - 22km/u - 26.72km
8b
NS Intercity 302455
127 min
 410
Sp 5b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Almere Centrum
9468 - 128km/u - 3.71km
5b
NS Intercity 2442
127 min
Sp
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Almere Centrum
Rijdt niet
NS Intercity 302442
129 min
 600
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
8667 - 51km/u - 14.13km
4b
NS Intercity 2142
130 min
 264
Sp 8a
Via Den Haag Laan v NOI
2352 - 91km/u - 94.69km
2323 - 92km/u - 94.77km
8a
NS Sprinter 4640
134 min
 404
Sp 4a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk
4a
NS Sprinter 4655
137 min
 132
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout
2335 - 0km/u - 14.32km
4b
NS Sprinter 6340
141 min
 527
Sp 9b
4213 - 138km/u - 137.35km
9b
NS Intercity 1844
141 min
 410
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
9567 - 0km/u - 41.89km
8b
NS Intercity 2244
143 min
 452
Sp 4b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Assen
4034 - 138km/u - 108.65km
4013 - 15km/u - 114.53km
4b
NS Intercity 753
145 min
 1010
Sp 5b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
9560 - 68km/u - 99.39km
5b
NS Intercity 2253
145 min
 132
Sp 9a
Via Den Haag Laan v NOI
2345 - 0km/u - 26.85km
9a
NS Sprinter 6357
148 min
 204
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn, Woerden
2414 - 0km/u - 12.86km
1
NS Intercity 8855
148 min
 334
Sp 5a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam, Purmerend, Hoorn
2332 - 83km/u - 33.22km
5a
NS Sprinter 3348
156 min
Sp
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
Rijdt niet
NS Intercity 2457
156 min
 410
Sp 9b
9512 - 86km/u - 35.34km
9b
NS Intercity 2157
156 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
8642 - 0km/u - 41.86km
8b
NS Intercity 302457
157 min
 600
Sp 5b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Almere Centrum
5b
NS Intercity 2444
157 min
Sp
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Almere Centrum
Rijdt niet
NS Intercity 302444
159 min
 410
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
9549 - 123km/u - 3.08km
4b
NS Intercity 2144
160 min
 404
Sp 8a
Via Den Haag Laan v NOI
2737 - 36km/u - 115.45km
2740 - 0km/u - 115.7km
8a
NS Sprinter 4642
164 min
 404
Sp 4a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk
2748 - 0km/u - 61.63km
2715 - 0km/u - 61.56km
4a
NS Sprinter 4657
167 min
 334
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout
2340 - 122km/u - 4.22km
4b
NS Sprinter 6342
171 min
 452
Sp 9b
9b
NS Intercity 746
171 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
8665 - 133km/u - 71.74km
8b
NS Intercity 2246
173 min
 527
Sp 4b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Meppel
4036 - 140km/u - 139.77km
4212 - 140km/u - 139.46km
4b
NS Intercity 1855
175 min
 1010
Sp 5b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
8719 - 103km/u - 90.67km
5b
NS Intercity 2255
175 min
 334
Sp 9a
Via Den Haag Laan v NOI
2348 - 7km/u - 16.26km
9a
NS Sprinter 6359
178 min
 544
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn, Woerden
2429 - 1km/u - 43.78km
2642 - 0km/u - 43.78km
1
NS Intercity 8857
178 min
 132
Sp 5a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk, Zaandam, Purmerend, Hoorn
2342 - 74km/u - 1.25km
5a
NS Sprinter 3350
186 min
Sp
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
Rijdt niet
NS Intercity 2459
186 min
 600
Sp 9b
8660 - 0km/u - 26.86km
9b
NS Intercity 2159
186 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
8709 - 131km/u - 22.42km
8b
NS Intercity 302459
187 min
 600
Sp 5b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Almere Centrum
8702 - 60km/u - 32.57km
5b
NS Intercity 2446
187 min
Sp
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Duivendrecht, Almere Centrum
Rijdt niet
NS Intercity 302446