Alle vertrektijden  Radar  Plan hier   75
8 min
 0
Sp 1a
MS75-4
80806
1a
NMBS Stoptrein 487
13 min
 607
Sp 3a
3a
NS Intercity 3658
17 min
 410
Sp 4a
Via Dordrecht, Rotterdam Centraal, Delft, Den Haag HS - Stopt ook in Blaak, Schiedam C.
9570 - 83km/u - 12.94km
4a
NS Intercity 2263
22 min
 410
Sp 4b
Stopt op alle tussengelegen stations
9473 - 133km/u - 23.44km
Achterste treinstel blijft te Roosendaal
4b
NS Intercity 2244
24 min
 158
Sp 3b
2202 - 89km/u - 9.17km
3b
NS Sprinter 5956
43 min
 600
Sp 3a
8723 - 63km/u - 41.53km
3a
NS Intercity 3660
47 min
 1010
Sp 4b
Via Dordrecht, Rotterdam Centraal, Delft, Den Haag HS - Stopt ook in Blaak, Schiedam C.
9420 - 0km/u - 96.49km
4b
NS Intercity 2265
52 min
 410
Sp 4a
Stopt op alle tussengelegen stations
9594 - 4km/u - 42.56km
4a
NS Intercity 2246
54 min
 158
Sp 3b
2230 - 0km/u - 33.05km
3b
NS Sprinter 5958
68 min
 0
Sp 1a
MS75-4
80803
1a
NMBS Stoptrein 488
73 min
 527
Sp 3a
Via Etten-Leur, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Oss, Nijmegen
4035 - 76km/u - 59.54km
4214 - 76km/u - 59.53km
3a
NS Intercity 3662
77 min
 1010
Sp 4b
Via Dordrecht, Rotterdam Blaak, Rotterdam Centraal, Schiedam Centrum, Delft, Den Haag HS
9559 - 129km/u - 23.69km
8665 - 0km/u - 60.66km
4b
NS Intercity 2267
82 min
 600
Sp 4a
8721 - 0km/u - 69.61km
4a
NS Intercity 2248
84 min
 158
Sp 3b
Via Lage Zwaluwe
2218 - 40km/u - 6.74km
3b
NS Sprinter 5960
103 min
 607
Sp 3a
Via Etten-Leur, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Oss, Nijmegen
7650 - 88km/u - 98.42km
3a
NS Intercity 3664
107 min
 600
Sp 4a
Via Dordrecht, Rotterdam Blaak, Rotterdam Centraal, Schiedam Centrum, Delft, Den Haag HS
8661 - 83km/u - 36.15km
4a
NS Intercity 2269
109 min
 1010
Sp 4b
4b
NS Intercity 2250
112 min
 600
Sp 4b
4b
NS Intercity 12250
114 min
 158
Sp 3b
Via Lage Zwaluwe
2202 - 89km/u - 9.17km
3b
NS Sprinter 5962
128 min
Sp 1a
Via Essen (B), Wildert, Kalmthout, Kijkuit, Heide (B), Kapellen
MS75-4
80801
MS75-4
80805
1a
NMBS Stoptrein 489
133 min
 373
Sp 3a
Via Etten-Leur, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Oss, Nijmegen
7536 - 129km/u - 117.75km
3a
NS Intercity 3666
137 min
 410
Sp 4a
Via Dordrecht, Rotterdam Blaak, Rotterdam Centraal, Schiedam Centrum, Delft, Den Haag HS
9549 - 136km/u - 10.84km
4a
NS Intercity 2271
142 min
 600
Sp 4b
8655 - 132km/u - 95.43km
4b
NS Intercity 2252
144 min
 158
Sp 3b
Via Lage Zwaluwe
2230 - 0km/u - 33.05km
3b
NS Sprinter 5964
163 min
 301
Sp 3a
Via Etten-Leur, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Oss, Nijmegen
4236 - 10km/u - 141.42km
3a
NS Intercity 3668
167 min
 410
Sp 3b
Via Dordrecht, Rotterdam Blaak, Rotterdam Centraal, Schiedam Centrum, Delft, Den Haag HS
9473 - 133km/u - 23.44km
3b
NS Intercity 2273
168 min
 1010
Sp 4a
8717 - 41km/u - 68.56km
4a
NS Intercity 2254
172 min
 410
Sp 4b
4b
NS Intercity 12254
174 min
 158
Sp 1b
Via Lage Zwaluwe
2218 - 40km/u - 6.74km
1b
NS Sprinter 5966